RULMAN KALİTESİ

Üzerinde en çok konuşulan konulardan biri de budur. Oysa kimse rulman kalitesini kısaca tarif edemez. Çünkü, bu konuda tanimlanacak tek bir değer veya parametre yoktur.
Buna rağmen, rulman alım, satım ve tanıtımı sırasında, "kalite" sözcüğü tüm tartışmaların ağırlık noktasını oluşturur.
Bir taraftan, alıcı ve satıcının, ortak bir "rulman kalitesi" tanımında müştereken buluşmadıkları gerçeği, öbür taraftan bu kavramın en belirleyici karakterde olması, rulman alım, satım ve tanıtımında tam bir kör döğüşüne yol açmaktadır. Daha önce de değindiğimiz gibi, mamülün kendisinden çok, imajının, kutusunun egemen oldugu, bu sektördeki bu müşterek belirsizlik, bir şekilde, kaliteyi tekelinde tutmayı becerebilmiş birkaç markanın ekmeğine yağ sürmekte, bedeli de kullanıcılar tarafindan ödenmektedir. Kim hangi fiyatı, hangi kaliteye ödediğinin, ne derece farkinda acaba?
İlk bakışta çok basit bir makine elemanı gibi görünen rulmanların iç dinamiği, gerçekte ‘Triboloji' adı verilen bilim dalının konusu olup, olağanüstü karmaşıktır. Pratikte, yani çalışma anında, elastik karakterli çelik malzemesinin, büyüklük ve yönü sürekli değişen yükler altinda oldugu zaman sürekli deformasyona tabi olması, ve hemen akabinde (üzerinden yük kalktığı anda) orjinal formuna geri dönmesi, matematik formüllerin kesin sonuç vermesini imkansızlaştırır. Bu durumda ister istemez bazı kabuller yapmak veya ihtimalleri gözönüne almak kaçınılmaz olur. Bu yüzden, daha önce değindiğimiz "rulman ömür tarifini" bir ihtimal yüzdesi ile verdik.

Biz herzaman rulman kalitesi üzerinde dururuz, oysa önemli olan rulman uygulamasının kalitesidir ki, bu da 4 halkalı bir zincir gibidir. Bu halkalar şunlardır;
1-Rulman kalitesi ve doğru rulman seçimi (iç boşluk, kapak, gres, v.b)
2-Rulmanla beraber çalışan (mil,yuva v.b) parçaların kalitesi (geometrik form ve imalat toleransları açısından)
3-Doğru metod ve ekipmanla yapılan montaj
4-Bilimsel bakım ve yağlama

Bu unsurların tamamının mükemmelliği, bizi mükemmel rulman uygulamasına götürecektir. Bir tekinde ortaya çıkacak hata, doğrudan rulman uygulamasının mükemmelliğini bozacaktır. Bir rulman kullanıcısına düşen görev; kaliteli bir rulman kullanarak, "kaliteli bir uygulama" meydana getirmesidir. Yani, kaliteli rulman, rulmancıdan alınır, 2/3/4 no.lu kalite unsurları kullanıcı tarafından üretilerek, sonuçta "kaliteli rulman uygulaması" elde edilir. Burada rulman kalitesi ile ilgili olarak pratik bazı tanımlar yapabiliriz ve diyebiliriz ki "kendinden beklenen faydayı sağlayan rulmanın kalitesi" o uygulama için uygundur.

Site Haritası Ana Sayfa İletişim